Let op! Dit betreft een oude vacature! Reageren op deze vacature zal geen gevolg hebben. Kijk hier voor een actueel overzicht! Excuus voor het ongemak.
Syndion. Doen we samen.
Syndion biedt uiteenlopende  vormen van ondersteuning  aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. Wij werken met zelfstandige teams waar kwalitatief verantwoorde ondersteuning en zeggenschap uitgangspunten zijn voor de zorg aan cliënten. Syndion biedt maatwerk met lef.
 
Syndion kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. Boven de Raad van Bestuur functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder. De kerntaak van de Raad van Toezicht is om erop toe te zien dat Syndion zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies: kwaliteit en veiligheid, audit, HRM en remuneratie. In de laatste commissie komt de rol van de Raad van Toezicht als werkgever van de bestuurder aan de orde.
 
De Raad van Toezicht vergadert formeel 6 keer per jaar met de bestuurder. Er zijn jaarlijkse themabijeenkomsten en informele locatiebezoeken en nog één of twee keer per jaar een informele lunchbijeenkomst. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig de WNT.
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 leden. Vanwege een verhuizing van onze voorzitter buiten het verzorgingsgebied van Syndion en vanwege de voordracht van een ander lid tot burgemeester in Drenthe ontstaan er 2 vacatures. Het voorzitterschap wordt vanuit de bestaande Raad ingevuld. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
 
De Raad van Toezicht van Syndion zoekt 2 kandidaten voor de functie van:
 

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Naar wie zijn wij op zoek?

De Raad van Toezicht zoekt 2 kandidaten voor verschillende aandachtsgebieden: één kandidaat met kennis van de gehandicaptenzorg en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. De tweede kandidaat met politiek-bestuurlijke ervaring en bij voorkeur een juridische achtergrond. Van beide kandidaten verwachten we dat zij op professionele wijze invulling geven aan het toezichthouderschap en dat zij kunnen omgaan met veranderingen en organisatieontwikkelingen. Ervaring in een toezichthoudende rol is geen must maar wel van waarde. De kandidaat die wij zoeken heeft geen (schijnbaar) onverenigbare belangen, posities of relaties. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij binding hebben met het werkgebied waarin Syndion actief is.
 
De kandidaten die wij zoeken kunnen de complexiteit van Syndion herkennen en kunnen zich inleven in de wereld van de gehandicaptenzorg. We zoeken inspirerende, evenwichtige kandidaten met een open persoonlijkheid, die graag in teamverband willen samenwerken. Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:
 
 • Academisch denkniveau, analytisch vermogen en een helicopterviewhebben
 • Het (abstractie)vermogen bezitten om strategie te verbinden met operationele uitvoering
 • Gericht zijn op samenwerking en een betrokken teamspeler zijn
 • Zich onafhankelijk en constructief kritisch kunnen opstellen
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg, inclusief wet- en regelgeving
 • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen kunnen relateren aan de concrete, specifieke uitdagingen waar Syndion voor staat of komt te staan
 • De visie, missie en het meerjarenbeleid met daarbij behorende doelstellingen onderschrijven
 • Hun functie met relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en humor kunnen uitvoeren
 

Aanvullende wensen

 • Eén van de genoemde vacatures willen we graag invullen door iemand met eigen ervaring in het werkveld. Een ervaringsdeskundige. Iemand die weet hoe het is om te leven met een beperkingdoor eigen ervaring of door iemand met een beperking jarenlang van dichtbij te hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als ouder, broer of zus of partner. Iemand die vanuit het perspectief van een cliënt kan meedenken zonder het geheel van belangen uit het oog te verliezen. In de hoedanigheid van ervaringsdeskundige niet (meer) actiefbetrokken bij Syndion
 

Nadere toelichting: vacature Kennis van de gehandicaptenzorg en bedrijfsvoering (A)

De Raad van Toezicht is expliciet op zoek naar een kandidaat met kennis van de gehandicaptenzorg en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. De kandidaat zal zitting nemen in de auditcommissie en de commissie HRM. Deze kandidaat is in staat om in deze commissies een koppeling te leggen met de praktijk in de gehandicaptenzorg.
 
Gezien de veranderende markt en de huidige financiële positie van Syndion en de wens om ook in de komende jaren een gedegen financieel beleid te voeren tegen de achtergrond van complexer wordende zorg en organisatie, is versterking van kennis van zorg-financiering (vraagstukken), administratieve organisatie, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, alsmede personeelsmanagement  welkom.
Syndion wil de komende jaren een financieel gedegen beleid voeren en zoekt dan ook kennis en ervaring op het gebied van professionele bedrijfsvoering in de gehandicaptenzorg.  Deskundigheid en ervaring op het gebied van personeelsbeleid en -management kan Syndion helpen in een sterk veranderende markt. Inzicht in de financiering van zorg en behandeling wordt op prijs gesteld.
 
Ervaring en/of deskundigheid op gebied van vastgoedontwikkeling  (nieuw- en verbouw, aankoop, huur, onderhoud, kwaliteitseisen, aanbesteding en financiering)  is een pré. Het is de bedoeling dat deze kandidaat zitting zal nemen in de auditcommissie en in de commissie HRM.
 
Kwalificaties, vaardigheden en ervaring vacature Kennis van gehandicaptenzorg en bedrijfsvoering
Van de kandidaat voor deze positie verwachten wij, naast de algemene kwalificaties zoals hierboven beschreven, nog specifiek:
 
 • Ervaring met (strategische) bestuurlijke processen
 • Ervaringsdeskundigheid met de zorg voor VG en LG en in dat kader ook met kwaliteit en veiligheid
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering van een zorginstelling in de gehandicaptenzorg
 • Deskundigheid en ervaring op personeelsbeleid en management
 • Kennis en ervaring met administratieve processen en financiën van middelgrote organisatie
 • Voldoende kennis en ervaring ombedrijfsmatige risico’s te kunnen duiden
 • Kennis van vastgoed ontwikkeling en –beheer en de financiering daarvan
We denken aan een (voormalig) bestuurder of directeur van een gehandicaptenzorgorganisatie. De benoeming van deze kandidaat is op voordracht van de CCR.
 

Nadere toelichting: vacature Bestuurlijk (B) 

 
De Raad van Toezicht van Syndion zoekt tevens een lid met bestuurlijke ervaring en kennis van gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de lokale politiek. Iemand met een relevant netwerk, maar vooral met inzicht hoe de politieke krachtenvelden op lokaal niveau werken. Bekend met de financiering en het stellen van prioriteiten op gemeentelijk en regionaal niveau. Kennis van gemeentelijke planologie en ontwikkeling van vastgoed en locaties is een pré. Inzicht in het sociaal maatschappelijke middenveld op gemeentelijk of regionaal niveau. Bij voorkeur heeft deze kandidaat een juridische opleiding of achtergrond ter versterking van het juridisch denkkader binnen de Raad van Toezicht. Ervaring met governance vraagstukken is daarbij een pré. Het is de bedoeling dat deze kandidaat in elk geval zitting zal nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

Kwalificaties, vaardigheden en ervaring vacature Bestuurlijk

Van de kandidaat voor deze positie verwachten wij, naast de algemene kwalificaties zoals hierboven beschreven, nog specifiek:
 
 • Kennis van en inzicht in relevante actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Belang kennen van goede samenwerking tussen de organisatie en de externe stakeholders
 • Kennis van financiering en prioritering WMO, WLZ en Jeugdzorg
 • Netwerk van lokale bestuurders c.q. gemakkelijk toegang tot lokale bestuurders en politiek
 • Inzicht in gemeentelijke planologie en ontwikkeling vastgoed
 • Begrip en inzicht van het werkveld van sociaal maatschappelijk bouwen en exploiteren
 • Kennis van governance, compliance en juridische vraagstukken
We denken bijvoorbeeld aan een (voormalig) burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris of raadslid met het liefst een juridische achtergrond. Actief geweest binnen of nog actief buiten het werkterrein van Syndion. Uit de bestuurlijke kring daarom heen; (voormalig)bestuurder woningcorporatie, etc.
 

Geïnteresseerd in deze vacatures ?

Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en cv vóór 19 oktober 2021 waaruit aantoonbaar blijkt dat de achtergrond, ervaring en motivatie aansluiten op één van de vacatures met vermelding van de vacature van voorkeur (A) Gehandicaptenzorg/bedrijfsvoering of (B) Bestuurlijk.
 

Procedure

We zullen in de weken volgend op de deadline de binnengekomen reacties doornemen. Daarna volgt de eerste gespreksronde in week 43.
Een gesprek met de bestuurder zal onderdeel uitmaken van de procedure en daarnaast zal de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij de procedure betrokken zijn.
We zullen uiteraard de procedure inrichten volgens de dan geldende landelijke richtlijnen in verband met Corona.
 

Informatie:

Voor informatie over vacature A kan er contact worden opgenomen met Sjaak Kranendonk (06-53308334). En voor vacature B met Jeanette Schenk (06-51814540).

Lid van de Raad van Toezicht

Gorinchem

Directie & management

Deel via:

Vergelijkbare vacatures

Arts verstandelijk gehandicapten

8-36 uur (part-time)

Gorinchem

Directie & management

Clustermanager Rivierengebied

32-36 uur (part-time)

Gorinchem

Directie & management

4.799,- / maand (max)

Lid van de Raad van Toezicht

Gorinchem

Directie & management

Voordelen van werken bij Syndion

Cliënt centraal
Cliënt centraal
Kleinschalig
Kleinschalig
Vast dienstverband
Vast dienstverband
Informele cultuur
Informele cultuur
Zelfstandige teams
Zelfstandige teams
Eindejaarsuitkering
Eindejaarsuitkering

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké