Let op! Dit betreft een oude vacature! Reageren op deze vacature zal geen gevolg hebben. Kijk hier voor een actueel overzicht! Excuus voor het ongemak.

Syndion. Doen we samen.

Syndion biedt uiteenlopende  vormen van ondersteuning  aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. Wij werken met zelfstandige teams waar kwalitatief verantwoorde ondersteuning en zeggenschap uitgangspunten zijn voor de zorg aan cliënten. Syndion biedt maatwerk met lef.
 
Syndion kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. Boven de Raad van Bestuur functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder. De kerntaak van de Raad van Toezicht is om erop toe te zien dat Syndion zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies: kwaliteit en veiligheid, audit, HRM en remuneratie. In de laatste commissie komt de rol van de Raad van Toezicht als werkgever van de bestuurder aan de orde.
 
De Raad van Toezicht vergadert formeel 6 keer per jaar met de bestuurder. Er zijn jaarlijkse themabijeenkomsten en informele locatiebezoeken en nog één of twee keer per jaar een informele lunchbijeenkomst. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig de WNT.
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 leden. De benoeming tot lid van de Raad van Toezicht geldt voor een periode van 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
 
De Raad van Toezicht van Syndion zoekt een kandidaat voor de functie van:
 

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Naar wie zijn wij op zoek?

De Raad van Toezicht zoekt een kandidaat met politiek-bestuurlijke ervaring. Van de kandidaat verwachten we dat hij/zij op professionele wijze invulling geeft aan het toezichthouderschap en om kan gaan met veranderingen en organisatieontwikkelingen. Ervaring in een toezichthoudende rol is geen must maar wel van waarde. De kandidaat die wij zoeken heeft geen (schijnbaar) onverenigbare belangen, posities of relaties. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij binding hebben met het werkgebied waarin Syndion actief is.
 
De kandidaat die wij zoeken herkent de complexiteit van Syndion en kan zich inleven in de wereld van de gehandicaptenzorg. We zoeken een inspirerende, evenwichtige kandidaat met een open persoonlijkheid, die graag in teamverband wil samenwerken. Van de kandidaat wordt verder verwacht dat hij/zij:
 
 • Academisch denkniveau, analytisch vermogen en een helicopterview heeft
 • Het (abstractie)vermogen bezit om strategie te verbinden met operationele uitvoering
 • Gericht is op samenwerking en een betrokken teamspeler is
 • Zich onafhankelijk en constructief kritisch kan opstellen
 • Op de hoogte is van ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg, inclusief wet- en regelgeving
 • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen kan relateren aan de concrete, specifieke uitdagingen waar Syndion voor staat of komt te staan
 • De visie, missie en het meerjarenbeleid met daarbij behorende doelstellingen onderschrijft
 • De functie met relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en humor kan uitvoeren

Aanvullende wensen

De genoemde vacature willen we graag invullen door iemand met eigen ervaring in het werkveld. Een ervaringsdeskundige. Iemand die weet hoe het is om te leven met een beperking door eigen ervaring of door iemand met een beperking jarenlang van dichtbij te hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als ouder, broer of zus of partner. Iemand die vanuit het perspectief van een cliënt kan meedenken zonder het geheel van belangen uit het oog te verliezen. In de hoedanigheid van ervaringsdeskundige niet (meer) actief betrokken bij Syndion. 

Nadere toelichting op de vacature

De Raad van Toezicht van Syndion zoekt een lid met bestuurlijke ervaring en kennis van gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de lokale politiek. Iemand met een relevant netwerk, maar vooral met inzicht hoe de politieke krachtenvelden op lokaal niveau werken. Bekend met de financiering en het stellen van prioriteiten op gemeentelijk en regionaal niveau. Kennis van gemeentelijke planologie en ontwikkeling van vastgoed en locaties is een pré. Inzicht in het sociaal maatschappelijke middenveld op gemeentelijk of regionaal niveau. Het is de bedoeling dat deze kandidaat in elk geval zitting zal nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
 

Kwalificaties, vaardigheden en ervaring 

Van de kandidaat voor deze positie verwachten wij, naast de algemene kwalificaties zoals hierboven beschreven, nog specifiek:
 
 • Kennis van en inzicht in relevante actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Belang kennen van goede samenwerking tussen de organisatie en de externe stakeholders
 • Kennis van financiering en prioritering WMO, WLZ en Jeugdzorg
 • Netwerk van lokale bestuurders c.q. gemakkelijk toegang tot lokale bestuurders en politiek
 • Inzicht in gemeentelijke planologie en ontwikkeling vastgoed
 • Begrip en inzicht van het werkveld van sociaal maatschappelijk bouwen en exploiteren
 • Bij voorkeur kennis van governance, compliance en juridische vraagstukken
We denken bijvoorbeeld aan een (voormalig) burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris of raadslid. Actief geweest binnen of nog actief buiten het werkterrein van Syndion. Uit de bestuurlijke kring daarom heen; (voormalig)bestuurder woningcorporatie, etc.
 

Geïnteresseerd in deze vacature?

Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. We hebben tijd gereserveerd voor de eerste gespreksronde op donderdagmiddag 11 november a.s. 

Procedure

We zullen de binnengekomen reacties doornemen. Daarna volgt de eerste gespreksronde. Een gesprek met de bestuurder zal onderdeel uitmaken van de procedure en daarnaast zal de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij de procedure betrokken zijn.
We zullen uiteraard de procedure inrichten volgens de dan geldende landelijke richtlijnen in verband met Corona.
 

Informatie

Voor informatie over de vacature kan er contact worden opgenomen met Jeanette Schenk (06-51814540).

Lid van de Raad van Toezicht

Gorinchem

Directie & management

Deel via:

Vergelijkbare vacatures

Arts verstandelijk gehandicapten

8-36 uur (part-time)

Gorinchem

Directie & management

Voordelen van werken bij Syndion

Cliënt centraal
Cliënt centraal
Kleinschalig
Kleinschalig
Vast dienstverband
Vast dienstverband
Informele cultuur
Informele cultuur
Zelfstandige teams
Zelfstandige teams
Eindejaarsuitkering
Eindejaarsuitkering

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké