Frans van den Boogaard

Frans van den Boogaard

"...dan heb je een 'win-win' situatie!"

Mijn naam is Frans van den Boogaard, ik ben 67 jaar en woon ruim 38 jaar in Dordrecht. Sinds begin 2016 werk ik als vrijwilliger bij de Mediagroep, nu pas verhuisd binnen Dordrecht en met de nieuwe naam Media & Zo. Ik verricht daar hand- en spandiensten voor de medewerkers van deze groep. Na bijna veertig jaar gewerkt te hebben in diverse (management)functies in een grote commerciële onderneming was en is het een flinke omschakeling naar het werken in een kleine groep met mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor jou?

"Happiness depends on what you can give. Not what you can get."( Chinmayananda Saraswati - Hindoeïstisch geestelijk leider). En gelukkig zijn wil iedereen. En als je dan in de gelegenheid bent om iets te geven (in mijn geval: aandacht, (levens)ervaring, bedrijfskennis) aan anderen, dan heb je een 'win-win' situatie. Ik kijk telkens weer uit naar de dagen dat ik bij Syndion aan de slag kan en omgekeerd ervaar ik dat de groep uitkijkt naar mijn komst. We leren elke dag van mekaar! Vrijwilligerswerk is voor mij een zinvolle invulling van (een deel van) de vrije tijd die ik heb gekregen na mijn pensionering.

Wat is je waardevolste herinnering aan het vrijwilligerswerk bij Syndion?

Dagelijks doen zich situaties voor, waarbij ik zou kunnen zeggen "daar doe ik het voor".
Een voorbeeld: (ik heb de gebeurtenis aangepast om te voorkomen dat een directe relatie met betrokkene kan worden gelegd.)

Ik help Jan met het schrijven van een artikel. Op zekere dag is de  verwarming in zijn huis kapot en wil een monteur een afspraak maken om de ketel te komen repareren. Zonder nadenken antwoordt Jan: "Dat kan dan niet, want dan heb ik les van Frans." Voor mij was dit een signaal dat aangaf hoe belangrijk dit contact voor Jan is..